Automatisera Arbetsflöden

by Axo Sal, 2019-09-25

Tid är en av de viktigaste sakerna i världen. Att spara det för något mer meningsfullt är målet som alla har. Företag skulle vilja automatisera sina processer för att uppnå bättre resultat på kortare tid och skapa större impact. Allt från att automatisera processer med stora affärsmål till att automatisera ditt dagliga arbete kan spara den dyrbara tiden. Lyckligtvis finns det många verktyg som kan hjälpa dig att automatisera dina arbetsflöden.

Verktyg:

https://zapier.com

https://www.built.io/products/flow/features

https://flow.microsoft.com

https://www.integromat.com/en/

https://viasocket.com/

Det här innehållet var gjort på SoftRobot, företaget som skapade Aiida som också är på samma spår i att spara tid och frigöra den för meningsfullt arbete. Kortfattat handlar Aiida om att extrahera den nödvändiga informationen eller texten från filer och skapa automatiserade åtgärder. Precis som sådana tjänster som vi tog upp här kan Aiida skicka vidare informationen till andra tjänster som kan agera ifrån datan och därav automatisera arbetsflöden.